назад

 

 

Чи можливе реформування
геологорозвідувальної галузі?
       Президент України В.Ф. Янукович оголосив програму економічного розвитку країни! Багато дуже гарних та важливих посилів дає ця програма. Тому хотілося б додати від себе як я бачу виконання завдань цієї програми, бодай у одній окремій галузі!  У цій невеличкій статі хочу поділитися думками та пошукати відповідь на питання, чому не йдуть інвестори у видобування та переробку корисних копалин у Україні для виробництва будівельних матеріалів? Україна ж має надзвичайно привабливі запаси гранітів, пісковику, діабазу, метабазитів, габро, лабрадоритів тощо! Та й держава і місцева влада, начеб то зацікавлені (але тільки на словах) привернути інвесторів у створення видобувних та переробних підприємств у сільській місцевості, куди затягнути інвестора майже неможливо, а за ради корисної копалини він  туди піде! Що ж не дає державі дійсно спростити надзвичайно забюрократизовану процедуру входу в цей бізнес! Як спростити, та головне, здешевити, отримання дозволів, земельних ділянок, погоджень, експертиз, екологічних обстежень, проектів та узгоджень, перевірок та штрафів, цін на послуги…
 
Я вважаю, що передача у 2002 році до складу Міністерств охорони навколишнього природного середовища Комітету України з питань геології та використання надр (далі ДГС) було помилковою! Читаємо на сайті Міністерства охорони навколишнього природного середовища його МЕТУ: є тут усе, про екологічну безпеку про контроль … нема про геологію нічого, для чого геологія існує!!! А головне завдання геології у світі таке: «пошук та геологічне вивчення нових родовищ корисних копалин»!!! а потім, створення на їх базі видобувних та переробних підприємств!!! – це головна задача геології у державі!!! Міністерство ж екології не бачить у  геології нічого крім:

         - продати дорожче ліцензію (Спецдозвіл на надрокористування). У міністерстві  навіть мають план по отриманню коштів від продажу…

         - отримувати штрафи контролюючи розвідку чи видобуток корисної копалини; Якщо штрафи є – то значить гарно працює міністерство;

         - отримувати кошти за різні екологічні картки, викиди, погодження та ОВОСИ

Міністерство, а особливо його місцеві органи та приклеєні до них приватні структури  зацікавлені щоб цей процес  тривав нескінченно!!! Бо це ж цілий бізнес з багатомільйонними прибутками. Усі ці кошти виймаються з кожного, хто пішов інвестувати в надрокористування!!!

Головне ж у цій діяльності повинне бути інше -  залучення інвесторів  до геологічного вивчення нових родовищ корисних копалень, скорочення витрат та  строків геологічного вивчення  та, головне, якомога скоріше введення у експлуатацію видобувного, та на його базі,   переробного підприємства!  Саме  це повинно бути головним критерієм оцінки діяльності міністерства, а не отримання доходів від продажу дозволів та штрафів!!! 

А  ситуація склалася у цій  сфері катастрофічна! Міністерство щороку готує новий порядок надання Спеціальних дозволів на надрокористування!! Кожного разу  по пів року  такого порядку зовсім не існує!  Кожного року  він суттєво змінюється! Документи, які подаються підприємствами (а це все інвестори, яка побажали вкласти свої  кошти  у геологічне  вивчення родовищ  чи у їх розробку!)  роками можуть лежати у Міністерстві, а потім  без пояснень повертатися подавачам. Фактично геологорозвідувальні галузь, яка повинна на десятиліття вперед готувати базу для розвитку промисловості, занедбана  та зовсім зупинена!  А це все, на мій погляд, витікає з того помилкового рішення  Кучми, коли він підпорядкував  усі геологічні служби держави  екологам!!!  Я не проти, щоб екологи перевіряли усі об’єкти   та проекти на екологічну безпеку, але вони не повинні стримувати розвиток геологорозвідувальних робіт.  Геологорозвідка – це перспектива для розвитку промисловості держави! І щодо рационального використання природних ресурсів Ще раз хочу підкреслити -  Міністерство охорони навколишнього природного середовища це  контролююче міністерство, а не виробниче!!! Весь його механізм, кадри, погляди, ідеологія, структура  сконструйовані тільки на  контроль,  а не на виробництво! А  контроль, особливо коли на ньому заробляють - це завжди стримування  виробництва!  Я  не пропоную скасувати це міністерство! Воно дуже важливе й потрібне, але тільки як контролююче! 

Завдання ж  по розвитку підприємств, створенню нових, підготовка бази (розвіданих родовищ) для розвитку видобутку сировини, переробки, випуску все більшої кількості продукції – це якраз повинне бути завданням міністерства, яке керує роботою геологічної галузі. Таке завдання  є якраз у    Міністерства промислової політики України!  Воно, згідно  його завданню бере участь у:

-формуванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України забезпечує відповідно до своєї компетенції її реалізацію;

- бере участь у розробці проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, законів про Державний бюджет України,

- готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку промисловості;

- бере участь у розробці та забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки;

- забезпечує відповідно до законодавства проведення в промисловому секторі економіки України єдиної соціальної, науково-технічної, інвестиційної та природоохоронної політики;

Почитайте Положення про Міністерство промислової політики України і стане одразу зрозуміло, кому повинна бути підпорядкована геологія  у Україні! У положенні цього Міністерства записані завдання, які повинне виконувати теж і Геологічна служба України!!!  Головне це -  створення бази для розвитку промисловості!!! 

Усе це співпадає з Заявленою Програмою економічного розвитку країни Президента Януковича В.Ф.  а саме розділу: «Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій».

             Перше, що треба негайно зробити – це підпорядкувати ДГС України  до Міністерства промислової політики, чи виділити у окреме міністерство чи комітет геології України.

             Друге, ввести у кожній області у ОДА посаду ГОЛОВНОГО ГЕОЛОГА області!!!  Головним завданням якого б було сприяння залученню інвесторів у геологічне вивчення території області та розробка  і контроль за виконанням обласної програми геологічного вивчення території та створенню нових видобувних та переробних підприємств. Спрощення строків, процедури та зменшення платежів при проходженні документації та отриманні погоджень для геологічного вивчення територій  області та інше. Головним критерієм діяльності цієї посади повинне бути не кількість штрафів та виданих погоджень, а кількість створених нових видобувних та переробних підприємств  на родовищах області та кількість створених на цих підприємствах нових робочих місць!

              Третє,  спростити  до мінімума процедуру надання спецдозволів на надрокористування  на геологічне вивчення сировини для будівництва та незначних запасів по розмірам для розвитку місцевих промислів. Можливо, на деякі ділянки у глибинці, зовсім надавати такі дозволи на геологічне вивчення за одну гривню, тільки б залучити інвестора у вивчення таких родовищ та створення видобувного та переробного підприємства. У селі нема де робити! Висока вартість початкових процедур для малих родовищ не залучає інвесторів, а навпаки, їх відлякує.

 

Президент України у  своїй програмі  оголосив принципи «ДЕРЕГУЛЯЦІЇ Й РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Він зазначив що «Потенціал підприємництва не може реалізуватися повною мірою в Україні через незадовільний бізнес-клімат  Несприятливий бізнес-клімат є основним чинником, що стримує інвестиції.

Причинами вказаних вище проблем є:

неефективна регуляторна системи,високий рівень корупції… відсутність ефективних механізмів із залучення інвестицій і захисту прав інвесторів

Особливо усе, що сказав Президент  має місце у процедурі отримання Спеціальних дозволів на надрокористування, та у наступній реалізації заходів по виконанню   програми геологічного вивчення родовища, дослідно-промислового видобутку, складанню звітів, затвердженню запасів, отриманню земельних ділянок, затвердженню гірничих відводів…!!! Про цей порядок можна  складати                       сценарії найвидатніших кримінально-корупційних  нескінчених серіалів!

Уся  ця процедура, начеб то навмисно написана так, щоб інвестор роками ходив по одним і ти же інстанціям, нескінченно погоджував і погоджував одну і ту ж ділянку. Так як приклад: до районної адміністрації інвестор повинен  звертатися п’ять разів за отриманням погоджень:

- перший раз, коли він вирішив якусь ділянку розвідати та подати матеріали на аукціон до міністерства, отримується погодження!!!

- другий раз, коли він отримавши Спеціальний дозвіл на надрокористування, хоче орендувати цю ділянку, отримується згода на початок проектування землевідводу;

- третій раз коли ОДА направить його для вибору ділянки родовища (не зважаючи що координати ділянки вже вказані державою у Спеціальному дозволі!!!);

- четвертий раз, коли захистивши запаси у ДГС, інвестор отримає Спеціальний дозвіл на видобуток, і звертається про затвердження гірничого відводу;

- п’ятий раз, коли він знову буде відводити земельну ділянку для проектування  гірничого підприємства;

Якщо намалювати дорожню карту інвестора входження у видобувну галузь, та порахувати строки і витрати на цьому шляху, особливо витрати  «недержавного призначення», то це буде термін від п’яти до семи років поневірянь, та не один мільйон гривень «незапланованих» витрат!  Це я  беру лише для корисних копалин  місцевого значення для будівельних матеріалів!!! По нафту, газ та золото я не кажу, бо  там зовсім  інші виміри та інші підходи!  І це у ідеалі!!!  Насправді ж виходить набагато гірше! Бо на кожному етапі  РДА може відмовити, чи затягувати вирішення кожного питання, вимагати якихось  негайних договорів про надання «соціальної допомого селу…», підписанню договорів «про соціальне партнерство»  з обов’язками до інвестора ще до початку введення у дію підприємства розпочинати платежі  місцевим громадам тощо!!! Це фактично створює новий місцевий податок на право інвестувати у регіон!, який не передбачений ніякими законами.

Це тільки приклад з РДА!  А так  веде себе  й сільрада,  обласна рада! Обласна адміністрація! Я  вже не  розкриваю список усіх контролюючих органів, які вважають за необхідне  прикласти «свої зусилля та вміння» до голого-розвідувальної та видобувної галузі. Ії набагато більше ніж у будь якому іншому бізнесу.

 

Чому не вдається ніяк спростити цю процедуру? Тому що зникне можливість чиновників викручувати руки інвестору багато разів  за одне і теж родовище!  Повинно бути так:

Якщо держава винесла Спеціальний дозвіл на якесь родовище на аукціон, чи видає його без аукціону, згідно до чинного Законодавства, то наданням цього дозволу повинні буди автоматично призупинені усі можливі наступні  погодження з усіма органами (крім технічних та екологічних, що стосуються уже узгодженню самих проектів). Усі   місцеві та інші органи повинну автоматично надавати у оренду земельної ділянки, координати якої держава вказала у Спеціальному дозволі, без всяких погоджень, слухань та експертиз. Це повинне бути ще й  тому, що перед тим як винести ту чи іншу ділянку родовища на  аукціон, ДСГ отримує від  кожної обласної ради погодження на це, а рада, перед тим   як дати таке погодження, усе перевіряє та погоджує у себе у області!  Таким чином,  вдалося б значно спростити кількість вигаданих погоджень та експертиз. Це  був би справжній  крок  влади до боротьби з корупцією!!! Бо можливості корупційних дій для чиновника у  цьому необмежені! Сьогодні  Спеціальний дозвіл на користування надрами, це не дозвіл, який захищає інвестора, а  який  накладає на нього цілу низку обов’язків, без будь яких прав та відкриває можливість інспекторам  усіх рівнів розпочинати «доїння»  інвестора.   Головним принципом  Спеціального дозволу повинне бути те, що цей дозвіл надавав  би справжні права його власнику на  вивчення  чи видобутку корисної копалини, а  саме  такі, які можна визначити фразою: «усе погоджено і усе дозволено» !!! А саме дозволено розвідку, землевідведення, розробку проекту, вибір ділянки, без експертиз, без дозволу на вид робіт, без нескінченних узгоджень та підписів чиновників усіх рівнів, тощо!!! Тоді це усуне багато корупційних дірок  та дійсно спростить дорогу до початку робіт!  Але для таких кроків дійсно потрібна політична воля нової влади!!! Хочеться вірити, що саме так  і буде  і влада  має таку волю! Добре , що це  ми почали чути у заявах  та виступах верхівки влади! Зрозуміло, що такий крок зустріне шалену протидію з боку «клерків»  усіх рівнів. Вони ж позбавляться своєї влади над інвестором!!! Тому тільки рішучі дії влади зверху можуть змінити ситуацію. Президент це підкреслив у  своїй програмі так: «істотне скорочення кількості видів діяльності й робіт, що вимагають одержання Дозволів». Приклад –КИТАЙ!  За десяток останніх років ці держава стала наймогутнішим експортером будівельного каміння у світі, тому що створили тисячі видобувних та переробних підприємств у найвіддаленіших куточках країни, скоротили шлях від дозволу до початку робіт до мінімуму, створили найідеальніші умови та стимулювання для тих підприємств, які вивозять камінь та вироби з нього за кордон, як податкові,  митні, так і стимулюючі!  Україна ж має набагато цінніші породи гранітів, пісковиків, метабазитів, чарнокитів, габро, лабрадоритів тощо! І ми ближче розташовані до найбагатших ринків збуту продукції (Європа). Але бюрократична   машина зробила шлях  для інвестора у видобувну галузь  майже нескінченним та дуже витратним!!! Тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм, з Індією, з Бразилією, з Терцією… перелік можемо продовжувати.

Ще одна проблема!!! Сьогодні у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища усі Спеціальні дозволи йдуть по одній процедурі! Що величезні нафтогазові родовища, що маленькі родовища глини, чи вапняку для місцевих потреб!!!  Це зовсім не вірно!!!  Треба виробити різні правила для різних типів родовищ!  Так для великих загальнодержавних та високорентабельних корисних копалень, чи тих що можуть нанести значний вплив на екосистему, на довкілля треба розробити окремі правила отримання Спецдозволів  на аукціонній основі. Це такі родовища  як нафти, газу, вугілля, дорогоцінного каміння, урану, золота та рідких металів тощо. І  Ціна  цих дозволів, можливо, повинна бути високою!!!

Для  таких корисних копалень які розвідувала держава за свої кошти  раніше треба проводити аукціони. А для тих корисних копалень місцевого  значення як глина, граніт для щебеню, граніт для блоків, граніт для буту, вапняк тощо особливо тих які мають незначні запаси  і на них є тільки один претендент, який ініціює їх геологічне вивчення за власні кошти, видавати дозволи без аукціонів по символічній платі!  Головне, щоб ці підприємства виконали вивчення та затвердили запаси і скоріше почали працювати та створили нові робочі місця.

Вважаю  також неоправданою  існуючу методику визначення  вартості Спеціального дозволу! Для незначних родовищ місцевого характеру вартість дозволу повинна бути символічною – головне повинне бути лише  бажання скорішого введення в дію підприємства, створення нових робочих місць і  сплата тільки  законних податків!!!  Коли держава бере  високу сплату за Спецдозвіл, то вона фактично  бере передоплату за сировину, яку ще  ніхто не видобував, і  яку будуть видобувати протягом 20-25 років!  Це несправедливо!   Справедливо, якщо держава буде отримувати платежі за кожний видобутий кубометр сировини!!! Такий підхід  є зрозумілим!!!  Це зменшить навантаження на  інвестора-видобувника на початку створення підприємства, коли він ще не має  прибутку  а тільки витрачає кошти на геологічне вивчення, на проектування, на різні погодження, на експертизи, на придбання обладнання на розкривні  роботи та будівництво  підприємства!!!  Це зробить  інвестиції у геологічне вивчення більш  привабливими!!! Президент України зазначив це завдання для влади наступним реченням: «зменшення часових і грошових витрат при одержанні дозвільних документів». Треба що б це виконувалося насправді, а не  паперах.

Якщо іти далі, і держава дійсно хоче  розвитку цієї галузі (розвідка та видобуток корисних копалин для виробництва будівельних матеріалів),  то требі  піти ще  більш кардинальними кроками, а саме, передати право на надання  спеціальних дозволів на місцеву сировину  місцевим органам влади!!! Вони також можуть і проводити аукціони за продажу цих дозволів, якщо претендентів буде два та більше на одну ділянку! Фахівці з ДГС України заперечать інформаційну підтримку місцевій владі у підготовці ділянок до аукціонів, тому що  місцеві органи влади не мають відповідних спеціалістів з геології!!! Нема  проблем!  На основі доручення місцевого органу влади ДГС може перевіряти документацію з геологічної точки зору, яку будуть готувати місцеві органи влади для своїх спецдозволів. Видавати самі  бланки спецдозволів повинна буде ДГС на основі рішень місцевих органів влади!!!  І  ціну  дозволів, на яких  є тільки один претендент-інвестор, можна встановити всього 1 гривню! Як я пропонував раніше!  Таку ціну встановлювати лише під жорсткі умови чи обов’язки для інвестора, тобто завершити роботи по розвідці родовища  у вказані строки, затвердити запаси та створити N-робочих місць. Це все вписувати  у Угоду на  надрокористування, яка підписується і додається до Спецдозволу!  Такий крок привернув би:

- інвесторів в геологічне вивчення значних територій областей,

- до приливу коштів інвесторів на створення нових промислових робочих місць у сільську місцевість, де розташовані такі родовища,

- надав би замовлення державним геологорозвідувальним підприємствам, які  перебувають зараз у дуже тяжкому становищі,

- створив би  базу  для будівництва на розвіданих родовищах крім видобувних, переробних підприємств, підприємств по випуску супутніх товарів та виробів, розвитку малого приватного  будівництва

- збільшив би податкові надходження у місцеві бюджети.

Звичайно, що при цьому ДГС України, Міністерство повинні будуть пильнувати за місцевими органами влади, щоб зменшити можливість корупційних дій при цьому…

 

         Питання захвату земель!  Усі землі запасу, які мають родовища, чи прояви корисних копалин, повинні бути заборонені для продажу, оренди, викупівля, оренди, розпаювання тощо!!! Тільки  у оренду на підставі Спеціального дозволу на користування надрами!!! Усі договори про використання цих земель як пасовиська повинні бути анульовані, чи в них внесено пункт про їх дію тільки до моменту надання Спеціального дозволу на користування надрами!!!

Це потрібно для того, щоб виключити можливість місцевим чиновникам (та їх родичам), знаючи по те що інвестор хоче розвідувати якусь ділянку, миттєво оформлювати землю на своїх родичів, щоб потім, коли інвестор придбає  на аукціоні Спеціальний дозвіл на надрокористування, вимагати з нього непомірну платі за користування земельною ділянкою….

 

Валерій Лебедь. 

 

 

Черноморское «кольцо»

 

 

Как объехать Черное море?

 

Как объехать Черное море?

25.12.2007 13:34:01  Просмотров: 936
Создание кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря - один из наиболее перспективных проектов, осуществляемых в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Планируется, что протяженность трассы составит около 7 тыс. км.
Основной маршрут автомагистрали и ее соединений может включать такие города, как Стамбул (Турция), Самсун (Турция), Трабзон (Турция), Батуми (Грузия), Поти (Грузия), Ереван (Армения), Баку (Азербайджан), Новороссийск (Россия), Ростов-на-Дону (Россия), Таганрог (Россия), Мариуполь (Украина), Мелитополь (Украина), Одесса (Украина), Кишинев (Молдавия), Бухарест (Румыния), Констанца (Румыния), Хасково (Болгария), София (Болгария), Ниш (Сербия), Белград (Сербия), Тирана (Албания), Эдирне (Турция), Комотини (Греция), Александруполис (Греция), Стамбул (Турция).
Организация черноморского экономического сотрудничества создана в июне 1992 г. в Стамбуле. Членами ОЧЭС являются 12 государств - Армения, Азербайджан, Албания, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина, 13 государств, в том числе Белоруссия, Германия, США, Франция, имеют статус наблюдателей.
Источник: Autonews.Ua

 

Трасса Одесса — Рени будет включена в маршрут

 

Черноморской магистрали

Делегации стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества приняли меморандум о включении дороги Одесса — Рени в основной маршрут Черноморской кольцевой автомагистрали.

Об этом сообщило сегодня Министерство транспорта и связи Украины. Напомним, что такой вариант предусматривался изначально, но Румыния предлагала построить участок трассы через Молдову, в обход Украины. В марте одесский губернатор Николай Сердюк заявлял, что Киев будет добиваться выполнения достигнутых ранее договоренностей.

По информации Минтранса, протяженность дороги Одесса — Рени составит 261 км. Ориентировочная стоимость строительства — 12,9 млрд. грн. В частности, 4 млрд. грн. предусмотрено для сооружения мостового перехода через Днестровский лиман. Власти надеются привлечь инвестиции (на условиях концессии, то есть передачи в эксплуатацию, управление) и кредиты. Например, позавчера обсуждался вопрос возможного участия испанской «Grup Tarradellas» в строительстве, эксплуатации и обслуживании трассы.

Меморандум о взаимопонимании, направленный на «скоординированное развитие» кольцевой автомагистрали (длиной более 7 тыс. км) вокруг Черного моря, был подписан в сентябре 2006 года. Планируется, что кроме 6 причерноморских государств в проекте будут задействованы Азербайджан, Албания, Армения, Греция, Молдова и Сербия.
 

Черноморское авторалли за $28 млрд.

 

27.09.2006 22:41

 Семь черноморских стран получили договоренность построить кольцевую дорогу вокруг Черного моря. Минимальная стоимость проекта — $28 млрд. В строительстве будут участвовать Украина, Россия, Турция, Грузия, Молдова, Румыния и Болгария. Министры транспорта стран-участниц организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) вчера в Сочи подписали Меморандум о взаимопонимании относительно развития кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря. Он является опорой для строительства и реконструкции в общей трудности 7,14 тыс. км. автодорог вокруг Черного моря на основе проекта кольцевой автомагистрали «Черноморское кольцо» (HWBSR). Эта дорога пройдет через грузино-абхазскую границу, которая уже несколько лет как закрыта. Что заставляет сомневаться в реалистичности данного проекта. Тем более что трасса пройдет еще через одну «горячую точку» — Приднестровье. Кому и сколько это будет стоить Согласно договоренностям, каждая из 7 стран будет без чьей-либо помощи искать источники финансирования и строить участок дороги, проходящий по ее территории. Намечается, что вклад Украины в проект составит около $2,5 млрд. Финансирование строительства и применении дороги страны могут осуществлять за счет средств бюджетов стран, а также за счет привлечения средств из фондов Европейского союза и займов Европейского инвестиционного банка, ЕБРР и Черноморского банка стран ОЧЭС. Длина украинского участка (Мариуполь — Мелитополь — Одесса) составляет 618 км.. «Точно оценить стоимость этой будущей дороги нельзя. Тем не менее, к примеру, строительство трассы Одесса — Киев обошлось Украине в 18-20 млн. грн. за километр», — рассказал «ДЕЛУ» бывший заместитель директора «Укравтодора» Георгий Глинский. В эту сумму, с его слов, вошла и стоимость строительства путепроводов, мостов и съездов. Сомнительная целесообразность Василий Юрчишин, директор экономических программ центра экономических и политических исследований им. Разумкова полагает, что строительство автобана вокруг Черного моря нецелесообразно. «С точки зрения инфраструктурного развития в далеком будущем — это, наверное, позитивный шаг», — отмечает он. Тем не менее согласно мнениям аналитика, сейчас в черноморском регионе есть хорошие возможности для применения морского транспорта. «Взять хотя бы паром Одесса — Варна (Болгария). Мне кажется, что это более перспективное направление развития, чем строительство таких дорог», — говорит Юрчишин. С его мнением согласны и в госслужбе автодорог «Укравтодор». «Технико-экономического обоснования строительства пока ни у кого нет. Ждем, что министр вернется и объяснит смысл такого строительства», — подчеркнул один из менеджеров предприятия, пожелавший не называться

 

Кольцевая автомагистраль вокруг Черного моря пройдет через 12 стран

 

Госдума РФ планирует в декабре 2009 – январе 2010 года заключить со странами Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС)меморандум о развитии кольцевой автомагистрали вокруг Темного моря, докладывает AutoNews.

Как отметил заместитель председателя парламентской ассамблеи ЧЭС, глава думского комитета по транспорту Сергей Шишкарев, в текущее время проект меморандума уже находится на рассмотрении в нижней палате.

Сейчас из 12 государств – членов ЧЭС, с которыми был подписан этот документ, 8 государств - Албания, Болгария, Грузия, Греция, Молдавия, Румыния, Сербия и Украина - уже окончили все нужные процедуры для вступления его в силу. А 4 страны - Наша родина, Турция, Армения и Азербайджан - продолжают проведение этих внутригосударственных процедур.

В текущее время в рамках проекта по развитию автомагистрали уже готовится соответственная проектно-сметная документация. Документы о упрощении таможенных и транзитных процедур в рамках проекта сумеют начать работать в 2010 году, но реализация проекта в полном масштабе начнется уже опосля кризиса, добавил Шишкарев.

 

Черноморское «кольцо»: транспортная экспансия России

 

РФ продолжает окутывать черноморский регион своими транспортными коммуникациями. Помимо строительства кольцевой дороги вокруг Черного моря Москва инициирует создание паромного сообщения между портами Болгарии, России, Украины, Турции и Армении. Очевидно, что помимо экономического подтекста стратегия Кремля в этом регионе носит также геополитический и геоэкономический оттенок.
6 февраля этого года министра транспорта России Игорь Левитин от имени России, Украины, Грузии, Армении и Турции заявил, что эти страны планируют реализовать проект «Черноморское кольцо», который предусматривает создание ряда паромных переправ. Ожидается, в пределах данного маршрута будут ходить 12 паромов между болгарским портом Варна, российским «Кавказом», украинским Ильичевском, грузинским Поти (а через него - в Армению) и турецким Стамбулом.
Москва надеется, что «Черноморское кольцо» удастся реализовать как полноценный проект в 2010-15 гг. До этого же времени россияне планируют интенсифицировать движение на отдельных маршрутах. Это даст возможность увеличить грузопоток на этих четырех направлениях до 5 млн. т. в год, тогда как сейчас этот показатель составляет менее 2 млн. т.
Стоит отметить, что сегодня страны черноморского региона уже наладили паромное сообщение между «Кавказом» и украинским портом «Керчь». Кроме того, в рамках транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) налажена работа железнодорожной паромной переправы Варна-Ильичевск-Поти/Батуми. Участниками данного проекта является СК «Укрферри», а также пароходство «Болгарский морской флот».
Также работает паромная переправа между портами «Кавказ» и Поти. Однако, на данный момент потенциал этих направлений не реализован в полной мере. Так, из России в Украину и Грузию курсирует только два парома. При этом, у стран региона очень неэффективно работает координация при разработке тарифной политике. Формально, ежегодно утверждаются тарифы на транзит грузов по территории СНГ, однако, например Грузия, часто занимает независимую позицию.
Помимо этого, в портах многих стран, которые планируется подключить к проекту «Черноморское кольцо», отсутствует соответствующая паромная портовая инфраструктура. Одной из важнейших проблем, по словам министра транспорта

 

 

2010-04-28 Украина. Страну признали одной из самых богатых минеральными ресурсами стран мира

Стоимость запасов рудных полезных ископаемых ЮАР превышает $2,5 трлн, что позволило ей занять первое место в списке самых богатых минеральными ресурсами стран мира.

Об этом говорится в исследовании Citigroup Inc. и Геологической службы США.

Второе место заняла Россия ($794 млрд), третье — Австралия ($737 млрд). Залежи руды в Украине оценены в $510 млрд. Гвинейские бокситы, по данным Citigroup, стоят $222 млрд.

При этом ЮАР, Гвинея, Украина, Индия и Казахстан располагают значительными запасами полезных ископаемых (без учета топливно-энергетических), стоимость которых превышает $200 млрд и которых хватит более чем на 100 лет при текущих темпах разработки месторождений. Вместе с тем, например, Китаю его разведанных запасов хватит примерно на 17 лет.

Как утверждает аналитик Citigroup Крейг Сейнсбери, огромные запасы сырья при низких темпах разработки в таких странах, как Казахстан и Гвинея, привлекают иностранных инвесторов, включая транснациональные добывающие компании и госфонды.

«По стоимости резервов в долларовом выражении Гвинея, ЮАР, Индия, Украина и Казахстан являются регионами с максимальным недопроизводством в сравнении с объемом их запасов, — отметил Сейнсбери. — Индии необходимо повысить темпы добычи внутри страны, особенно с учетом ее экономического бума, но бюрократия и протекционизм, скорее всего, будут препятствовать иностранным инвестициям».«ForUm»  GEOnews

Транспорт Украины пойдет по новому пути

21-05-2010 10:20

Министерство транспорта и связи Украины планирует в 2010 году реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, направленных на развитие отрасли транспорта, и заложить прочную основу для долгосрочного развития украинской экономики, заявил в четверг на заседании коллегии ведомства глава Минтранссвязи Константин Ефименко.
По его словам, теперь по каждой подотрасли определено несколько приоритетных проектов, большинство из которых направлены на качественное обновление инфраструктуры.
"В области железнодорожного транспорта необходимо завершить два масштабных проекта: строительство пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница и железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в Киеве, который мы должны будем сдать в середине 2011 года, - сообщил министр. – Еще одна стратегическая задача - участие в строительстве железнодорожной колеи шириной 1520 мм Кошице – Братислава – Вена".
Кроме того, добавил министр, планируется комплексное обновление и модернизация подвижного состава, внедрение скоростного движения, разработка проекта по предоставлению доступа в Интернет в поездах.
Как отметил Ефименко, создание скоростного железнодорожного движения в Украине - наша перспектива. "Это серьезный вопрос, стоящий перед железной дорогой, - подчеркнул министр. - Мы мечтаем о скорости 140 км /час, хотя наши коллеги-россияне уже имеют стабильные 250 км/час".Сложность по его словам заключается в том, что в Украине по одним путям идет и грузовой, и пассажирский поток. "Без строительства новых путей мы не можем на существующих путях достичь высокой скорости, больше чем 140 км /час", - заявил Константин Ефименко.Он уверен, что когда в стране будут скоростные железные дороги, они составят реальную конкуренцию авиатранспорту. "Мало кто захочет улететь в Москву, если допустить, что на скоростном поезде туда можно будет теоретически доехать за 3,5 часа - из Киева в центр Москвы, -  отметил Ефименко. – А на самолете - попадаешь в "Шереметьево" и еще два часа едешь по Москве".Напомним, в 2009 году "Укрзалізниця" пересмотрела проект внедрения скоростного железнодорожного движения в Украине. Администрация заявила о намерениях закупки поездов, скорость движения которых будет составлять до 160 км/час, а не до 220 км/час как планировалось ранее.Кроме того, министр сообщил, что в этом году "Укрзализныця" обновит свой парк вагонов на 2 тыс. 225 единиц: 1400 за счет кредита Европейского банка, еще 825 - для Приднепровской железной дороги за ее средства."В области автомобильного транспорта планируется усилить государственное управление и механизм контроля над работой перевозчиков. В частности, усовершенствовать контрольно-надзорную деятельность в сфере дорожного движения, усилить работу по недопущению выхода на регулярные автобусные маршруты "нелегальных" перевозчиков", - заявил глава Минтранссвязи Украины.В авиации важнейшей задачей Ефименко считает доработку и утверждение Воздушного кодекса, усиление безопасности перевозок и либерализацию условий выполнения международных авиационных перевозок между Украиной и ЕС путем создания совместного авиационного пространства. "Такой шаг нашего государства позволит открыть свободный доступ к рынку, создать равные условия конкуренции", - уверен министр.Он выделил несколько украинских аэропортов, которые являются приоритетными, стратегическими и действительно имеют перспективу. По мнению министра, таковми являются международные аэропорты "Борисполь" (Киев), "Киев" ("Жуляны"), "Львов", "Донецк", "Днепропетровск", "Симферополь", "Одесса" и "Харьков".Кроме того, Константин Ефименко в очередной раз отметил о необходимости решения земельного вопроса в аэропорту "Борисполь", "поскольку затягивать с развитием инфраструктуры главного аэропорта страны больше нельзя, ведь это - лицо нашего государства".В сфере морского и речного транспорта, по мнению главного транспортника Украины, главной задачей является увеличение объемов грузопереработки, повышение финансово-хозяйственных показателей деятельности морскими и речными портами Украины и реализация масштабных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры портов.В частности, по его словам, необходимо завершить строительство универсального перегрузочного комплекса на причале N 8 Николаевского порта, восстановление инфраструктуры и строительство перегрузочного комплекса по переработке зерна в портопункте "Геническ" Бердянского порта, строительство перегрузочного комплекса зерновых и генеральных грузов на причалах N 9 и 10 Белгород-Днестровского порта, реконструкцию причалов N 7, 8, 9 под перегрузку генеральных грузов в Ильичевском порту, а также строительство зернового терминала емкостью 25 тыс. тонн на территории причала N 3 Херсонского порта.Кроме того, Константин Ефименко заявил, что в портах нужно проводить дноуглубительные работы, покупать новую технику. "Порты должны развиваться интенсивно. Других вариантов я не вижу", - подчеркнул он. Глава Минтранссвязи также отметил, что первоочередной задачей морского и речного транспорта останется безопасность судоходства.Что касается автодорог, то по мнению Ефименко, в условиях недостаточного финансирования отрасли средства государственного бюджета должны быть направлены на ремонт и содержание существующих автодорог, а на развитие новых магистралей - привлекаться инвесторы."Среди проектов на ближайшую перспективу - проекты на условиях концессии: строительство и эксплуатация новой автомобильной дороги Львов – Краковец, Большая кольцевая автомобильная дорога в обход Киева, строительство дороги Одесса – Рени на участке Одесса – Монаши и автодороги от границы с РФ (Щербаковка) до автомобильной дороги Киев – Харьков – Довжанский", - сообщил министр.Среди долгосрочных стратегических направлений работы Минтранссвязи Константин Ефименко назвал разработку Транспортной стратегии Украины на период до 2020 года, Программы развития национальной сети международных транспортных коридоров и логистики на 2011-2015 годы, разработку и принятие правительством Государственной целевой экономической программы развития автомобильного транспорта, утверждении Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2020 года.Он также заявил, что все финансовые планы предприятий, учреждений и организаций, входящих в сферу управления Минтранссвязи, будут утверждены в ближайшее время. "Длительное время работа по финансовым планам была заблокирована, что привело к тому, что уже более квартала предприятия отрасли вынуждены работать без утвержденных документов, сказал он. – Сейчас эта работа разблокирована. Мы должны нести полную ответственность за будущее наших предприятий и принятия эффективных решений".

Источник: Транспорт сегодня

Украинский щебень вытесняет российский

28.10.2009

Ряд производителей нерудных стройматериалов обратились с письмами в адрес президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина с просьбой ограничить ввоз щебня с Украины. Из-за засилья импорта украинского товара (например, на московском рынке его доля достигла 33%) и снижения спроса со стороны строителей многие заводы находятся на грани остановки. Сейчас этот вопрос обсуждается в профильных министерствах, а ФАС России предлагает ввести заградительные пошлины (20-30%).

Российские производители щебня просят принять защитные меры, например, в виде заградительных ввозных пошлин на украинский щебень. Об этом говорится в письмах, отправленных президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину производителями нерудных материалов: пулом игроков Ленобласти (ОАО «Гранит-Кузнечное», ЗАО «Гранит-Карелия» и др.), ОАО «Орское карьероуправление» (Оренбургская область), Национальной нерудной компанией (ННК, акционер - Klever Asset Management Юрия Жукова), ассоциацией «Недра» (входит более 40 компаний производителей и потребителей природных стройматериалов).

Как поясняют игроки рынка, за последний год импорт щебня с Украины вырос примерно в два раза. По прогнозам ассоциации «Недра», в 2009 году объем ввезенного с Украины щебня может составить 25 млн тонн. Согласно данным Росстата, сопоставимый объем — около 33 млн тонн — был произведен в стране за весь первый квартал 2009 года. За полгода доля поставок щебня с Украины, например, в Москву, выросла с 18% (за январь) до 33% (сентябрь), отмечают в ННК. А отгрузка гранитного щебня с «Орского карьероуправления» упала с 449 тыс. тонн в мае до 199 тыс. тонн в августе за счет вытеснения более дешевым украинским товаром.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козака 17 сентября направил письмо главам Минэкономразвития, Минрегиона, Минфина и ФАС. Господин Козак просит чиновников «проанализировать обращения руководителей российских предприятий... о государственной поддержке в связи с нарушением принципов конкуренции при поставках щебня... с территории Украины». В понедельник этот вопрос обсуждался на экспертном совете в ФАС. Ведомство в ближайшее время обратится в правительство с предложениями по поддержке отрасли, в том числе о закрытии российского рынка для импорта с помощью заградительных пошлин, отмечает заместитель начальника управления контроля промышленности ФАС Денис Давыдов.

«Если брать гранитный щебень, то украинский товар составляет почти 50% от всего потребляемого сейчас в стране»,— добавляет директор по сектору нерудных материалов ассоциации «Недра» Евгений Виноградов. Такой рост импорта со стороны Украины объясняется льготными тарифами на железнодорожные перевозки (на 45% ниже, чем в РФ), которые действуют на Украине (в конечной стоимости нерудных материалов стоимость транспортных расходов может достигать 70-75%), поясняют участники рынка. По подсчетам ННК, основанным на данных РЖД, при доставке в Москву щебня с украинского Коростенского щебеночного завода железнодорожные расходы составят всего 252 руб. за 1 т, а из Карелии («Карелприродресурс») — 404 руб. за 1 т, при том что расстояние аналогичное — около 1 тыс. км. «За последний год цены в РФ снизились на 40% — вместе с транспортными расходами кубометр гранитного щебня стоит около 1,05 тыс. руб. Российским производителям, чтобы выдерживать конкуренцию, приходится продавать по себестоимости, а иногда и ниже»,— утверждает управляющий директор Klever Asset Management, член совета директоров ННК Григорий Ширин.

Из-за снижения спроса и вала импорта многие заводы находятся на грани остановки, пишут российские производители. По Росстату в прошлом году объемы производства всех видов щебня составили 202,8 млн кубометров. В этом году, по оценке господина Виноградова, будет примерно в два раза меньше. «Украинский щебень более низкого качества. К тому же существенная часть является радиоактивной, что делает его нежелательным для использования в жилом строительстве»,— добавляет Денис Давыдов.

VIP - ИГРОКИ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ЩЕБНЯ УКРАИНЫ

В ходинг DCH (Development Construction Holding) украинского бизнесмена Александра Ярославского, входит субхолдинг ООО "УГДК" (Украинская горнодобывающая компания) по управлению тремя карьерами и пятью месторождениями, возглавляемая гендиректором Максимом Куземченко.
Это Первомайский карьер "Гранит" (Николаевская область), ЗАО "Бластко" - бывший Криворожский карьер (Днепропетровская область) и ОАО "Янцевский гранитный карьер" (Запорожская область).

В холдинг CRH (Cement Roadstone Holdings) Ирландия, входит субхолдинг СRH-Украина по управлению ОАО «Подольский цемент» (Хмельницкая область), ОАО «Белоцерковский завод железобетонных конструкций» (Киевская область), Щирецкий завод ЖБИ (Львовская область), ООО «ТД «Укргеобуд» (Киев) и тремя карьерами.
Это Беховский специализированный карьер (Житомирской область), Попельнянский специализированный карьер (Житомирской область) и СтройУкрматериал (Черкасская область).

В холдинг СМАРТ российского бизнесмена Вадима Новинского, входят Балаклавское рудоуправление (Крым), Евпаторийский завод стройматериалов (Крым), Сакский завод стройматериалов (Крым), ОАО “Запорожнерудпром” - Передаточнянский гранитный карьер (Запорожская область), ЗАО «Турстрой» - Михайловское, Скелеватское, Надежденское месторождения гранита и Червоноднепровское месторождение песка (Запорожская область). В процессе приобретения находится ЗАО «Яровский гранитный карьер».

В холдинг ЮНИГРАН российского бизнесмена Игоря Наумца, входят ОАО "Малинский камнедробильный завод" (Житомирской область), ОАО "Коростенский карьер" (Житомирской область), ОАО "Пинязевический карьер" (Житомирской область), ОАО «Укрвзрывстрой» (Киев) и ООО "Юнигран-сервис"(Житомирской область). Возможно дальнейшим шагом холдинга по увеличению своей доли на рынке взрывных работ станет скорое начало строительства в Житомирской области собственного завода по производству эмульсионной взрывчатки.

В холдинг ШТРАБАГ-УКРАИНА (Strabag Ukraine Construction Company) - совместный проект STRABAG SE (Австрия), БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ российского бизнесмена Олега Дерипаски и DCH (Development Construction Holding) украинского бизнесмена Александра Ярославского, входят ОАО "Жежелевский карьер" (Винницкая область) и ОАО "Хустский карьер" (Закарпатская область). В планах развитие направления нерудных материалов (песок, щебень, базальт).

В холдинг DANKO депутата Верховного Совета Украины Сергея Момота, входят Овручский ГОК «Кварцит» (Житомирская область), Прибужский гранитный карьер (Николаевская область) и Новоукраинский карьер (Кировоградская область). Начата разработка трёх новых карьеров на базе Жеревского, Барановского месторождений гранита (Житомирская область) и Владимирского месторождения гранита (Винницкая область), запуск которых планируется в 2009–2010 гг.

Инвестиционно - финансовая группа ITT украинских бизнесменов Сергея Мищенко и Даниила Волынца, возглавляемая президентом Оксаной Маркаровой, занимается покупкой/продажей готового бизнеса - карьеров.

Как из камней выжать деньги

 

Декоративный камень для Украины - потенциально такой же существенный и наде жный источник прибыли, как нефть для Ирака. Только разведанных запасов при нынешних темпах добычи хватит на сотни лет.

"Прибыльных" камней больше всего в Украине и Карелии

Через всю территорию нашей страны - от границы с Беларусью вдоль правого берега Днепра до порогов, а дальше - к Приазовью - полосой в ширину 200 км - протянулся Украинский кристаллический щит. Таких крупных массивов кристаллических (преимущественно гранитных) пород, которые выходят почти на поверхность, всего два - у нас и в Карелии. Большая часть разведанных месторождений - на Житомирщине, где гранит добывают еще с ХІХ века. "Так сложилось исторически - в регионе не было других ценных природных ресурсов, - говорит начальник Государственной комплексной геологической экспедиции "Укргеолстройм" Ефим Коробка.

- Между тем немалые залежи качественных гранитов, возможно, будут открыты там, где долгое время все поиски направляли на железную или марганцевую руду и уголь, а такой пустяк, как гранит, никого не интересовал". Поэтому больше всего перспективных месторождений декоративного камня как раз за пределами Житомирщины - в Черкасской, Кировоградской, Запорожской и даже Донецкой областях. Значит, для местного бизнеса открывается, как подтверждает опыт предпринимателей Житомирщины, неплохая перспектива инвестировать в добычу сырья со стабильным рынком сбыта.

Завершенная производственная цепочка - добыча и обработка камня - обеспечивает 30-процентную рентабельность

Каждый, кто ехал по автотрассе Киев-Львов, попав на территорию Житомирщины, сразу замечал, как с обеих сторон трассы начинали мелькать таблички и самодельные указатели с надписями "Памятники" или "Гранит, плитка". В одном только Коростышеве, где 29 тысяч населения, по словам местных предпринимателей, бизнесом на облицовочном камне занимаются около 250 коммерческих структур и индивидуалов.

Это и не удивительно, учитывая наличие вблизи Коростышева нескольких месторождений всех трех основных видов декоративного камня - гранита, габбро и лабрадорита. Поэтому, приехав в Коростышев, покупатель, пройдясь по местным фирмам, может купить почти весь ассортимент продукции из камня. Во-вторых, коростышевские граниты в свое время прославились на весь Союз благодаря применению при строительстве мавзолея Ленина и других помпезных памятников тоталитарной эпохи.

Поэтому, как и в советские времена, немало строителей и подрядчиков со всех концов бывшего Союза за декоративным камнем и продукцией из него едут в Коростышев. На сырье - каменные блоки - гарантирован стабильный спрос и местных мелких камнеобрабатывающих фирм, которым сейчас мало сырья, и европейских покупателей. Заказчиков на готовую продукцию также хватает - в первую очередь из России, а еще - из Беларуси, стран Балтии и Центральной Азии, в конце концов, из Киева, который совсем рядом (100 км).

До сих пор малый и средний камнеобрабатывающий бизнес в Коростышеве, по словам местных предпринимателей, стабильно развивался - количество новичков, вышедших на рынок, не уменьшилось и в прошлом году. Подавляющее большинство небольших фирм занимаются исключительно обработкой камня, поскольку этот бизнес требует небольших стартовых затрат. Начать работу можно только с одним шлифовальным станком стоимостью не больше $1000.

Однако, по словам местных наблюдателей, потенциал развития малого и среднего камнеобрабатывающего бизнеса, во всяком случае на Житомирщине, вот-вот будет исчерпан. Рынок памятников и малоразмерных блоков из габбро - основной продукции малых и средних камнеобрабатывающих предприятий - практически насыщен, а прибыльность их производства с недавних пор редко превышает 10%. Резервов для дальнейшего удешевления продукции на сегодня нет, в частности из-за того, что, по словам руководителей малых предприятий, мало сырья.

То же в значительной степени касается и гранитной плитки. В прошлом году ее конкурентоспособность на рынках СНГ и Балтии и даже на внутреннем, видимо, впервые покачалась вследствие экспансии вдвое более дешевой ($20 за кв. м по сравнению с $40-50 за украинскую), хотя и хуже по характеристикам, китайской и частично африканской продукции.

Другое дело завершенная производственная цепочка - добыча и обработка камня. Благодаря этому рентабельность бизнеса, как свидетельствуют бизнес-планы предприятий среднего размера, можно повысить до 20-25%. Поэтому компании, которые стремятся закрепиться на рынке в долгосрочной перспективе, пытаются инвестировать средства одновременно и в добычу, и в обработку камня.

Перспективу обеспечивают новые технологии

В разведку месторождения необходимо инвестировать, по оценкам геологов, около 200 тыс. грн, а в разработку - около 2 млн грн. Поэтому добычей камня занимается намного меньше фирм, чем обработкой - по данным Государственной геологической службы, на всю страну выдано около 150 лицензий на разработку месторождений декоративного камня. Вот и в Коростышеве из 250 фирм, работающих с камнем, лишь несколько занимаются его добычей.

Одно из таких предприятий - СП "Искор", которое с самого начала параллельно с обработкой камня добывает габбро в селе Каменный Брод Коростышевского района (150 кубометров в месяц). Однако на этом руководство фирмы останавливаться не собирается. Сейчас в конкурентной борьбе побеждает тот, кто максимально удовлетворит запросы заказчика, предложив ему широкий ассортимент изделий. Поэтому "Искор" готовится начать разработку карьера на известном Покостовском месторождении гранита, а в перспективе - добывать лабрадорит.

Еще одним важным конкурентным преимуществом сейчас может быть приближение качества продуктов обработки камня к европейским стандартам. Замена низкокачественного оборудования на высокотехнологичное, к которому относится продукция ряда итальянских (например, Pedrini), немецких (Garbalinski), французских, финских (Tamrock) фирм, позволяет увеличить скорость обработки камня и повысить качество полировки. Например, "Искор" недавно купил за $50 тыс. новый импортный станок, который сможет нарезать плитку и другие изделия с точностью до 1 миллиметра, чего на самодельном оборудовании, которое сейчас используют большинство мелких фирм, добиться нереально.

Но радикально снизить цену на продукцию из украинского камня - практически до уровня китайской - может разве что обновление технологий добычи. Именно к такому смелому шагу готовится сейчас ОАО "Коростышевский карьер". Летом они совместно с итальянскими инвесторами начнут разрабатывать месторождение лабрадорита в Коростышевском районе. Как рассказал председатель правления "Коростышевского карьера" Виталий Вороной, камень там будут добывать, как в Италии, т.е. от взрывных работ откажутся совсем. В пробуренные в толще породы отверстия будут вставлять алмазные кольчатые пилы и выпиливать правильные по форме параллелепипеды.

Такая технология повысит выход блоков с 40-45 до 80-85%, ведь именно взрывные работы были причиной дополнительного, причем непрогнозируемого образования трещин в массивах горных пород. Однако "Коростышевскому карьеру" это удастся не сразу - месторождение, которое перед этим разрабатывали взрывным методом, на несколько метров вглубь "побито" трещинами от старых взрывов.

Несколько месторождений начали добычу по безвзрывной технологии "с нуля" и уже достигли первых положительных результатов: сумму необходимых инвестиций астрономической не назовешь ($400-500 тыс.), а окупиться эти деньги могут за три года.

Свободных гранитных карьеров мало, лабрадоритовых - нет вообще

О привлекательности этого бизнеса говорят и геологи: по данным специалистов комплексной экспедиции "Укргеолстройм", месторождения лабрадорита разбирают практически сразу после разведки, так же, как и почти все месторождения гранита. Поэтому сейчас у желающих вложить средства в добычу камня есть альтернатива: купить уже имеющийся карьер, "побитый" взрывами в прежние годы или проинвестировать разведку нового месторождения. Только качественная и комплексная разведка позволит точно определить такую важную естественную характеристику, как трещинность массива горной породы, включая скрытую, и направления трещин (от этого зависит, по какой плоскости камни лучше шлифовать).

А чем выше трещинность, тем меньше выход полноценных (объемом свыше двух кубометров) блоков, которые экономически целесообразно пилить на облицовочные плиты и другие изделия, применяемые в строительстве и отделке. В среднем по Украине, по данным Государственной геологической службы, этот показатель составляет 30%. Для лабрадоритов и габбро эффективным считается выход блоков 30-35%, у гранитов он может быть и 70-80%, но бывает и 15%, и даже 5%. Поэтому за последние годы, по данным геологов, два или три десятка коммерческих структур, сэкономив на комплексной разведке, на какую обычно приходится не больше 10% общих инвестиций в месторождение, потеряли немалые деньги. Потребность в разведке возникает еще и потому, что почти все известные месторождения облицовочного камня уже разобраны.

Качественную комплексную разведку в Украине способны выполнить лишь полдесятка организаций. Самая крупная из них - комплексная экспедиция "Укргеолстройм", которая в советские времена была ведущей организацией по поиску сырья для промышленности строительных материалов. И сейчас экспедиция разведывает одновременно 15 новых месторождений.

Богдан МАЛИНОВСКИЙ

Наиболее распространенные виды декоративного камня

Гранит

Основные оттенки: темно-красный, розовый, серый, зеленоватый

Применение: скульптуры, памятники, производство облицовочной плитки, других архитектурно-строительных деталей, элементов интерьера, деталей каминов, сувениров, отделка поверхностей, столов и т. д.

Цены на блочный декоративный камень, $ за м3: блоки 1 категории
(5 м3 и больше) в Украине $400-450, в ЕС $600-800

Габбро

Основные оттенки: черный

Применение: преимущественно для изготовления надгробий и элементов памятников

Цены на блочный декоративный камень, $ за м3: блоки 3-4 категории (2-3,5 м3) в Украине $300-350, в ЕС $350-400

Лабрадорит

Основные оттенки: черный, с пятнистой структурой, с отблесками фиолетового цвета

Применение: преимущественно для производства облицовочной плитки, лестниц, инкрустации мебели и т. п.

Цены на блочный декоративный камень, $ за м3: блоки 1-2 категории (3,5-5 м3 и больше) в Украине $600-1200, в ЕС $1500-2100

Перечень документов,

необходимых для добычи декоративного камня

Документ

Выдающий орган

Пакет первичной геологической информации

Государственный геологический информационный центр

Лицензия

Лицензионная комиссия при Mинэкологии

Разрешение на отведение земельного участка

Местный совет

Согласование на добычу полезных ископаемых

Облгосадминистрация

Экспертиза месторождения и оценка запасов

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых

Проект разработки месторождения

Проектная организация

Горное отведениие

Госнадзорохрантруд

Экологическая карточка

Областная экологическая инспекция

© Галицкие контракты

УДК 620.178.16

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

 ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРИРОДНОГО И  ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ НА УКРАИНЕ

магистр А.Е. Капустян, д.т.н., проф. В.С. Попов,

к.т.н., доц. И.М. Билоник, инж. А.С. Петрашов

Запорожский национальный технический университет

Среди широкого спектра строительных, отделочных и облицовочных материалов изделия из природного и искусственного камня занимают одно из ведущих мест. Это объясняется их уникальными физико-механическими характеристиками и неповторимыми декоративными свойствами. Украина владеет достаточно мощными запасами природного камня такими, как гранит, лабрадорит и габбро и др. и является одним из основных регионов по производству широкой номенклатуры изделий из камня в Европе. Через всю территорию Украины пролегает Украинский кристаллический щит. Ширина его части, которая непосредственно выходит на поверхность, составляет 200 км, а длина около 1000 км. Именно на этой полосе и сконцентрированы основные месторождения декоративного камня. Таких больших массивов кристаллических, преимущественно гранитных пород, которые выходят почти на поверхность, всего два в мире в Украине и в России.

По состоянию на 2008 г. в Украине насчитывается 650 месторождений и 51 объект учета запасов с разведанными запасами строительного камня, из которых 299 месторождений разрабатываются. Подтвержденные запасы строительного камня оцениваются в размере 9 млрд. м3. Запасы облицовочного камня в Украине составляют около 330 млн. м3 (184 месторождения) из них 85 месторождений гранита объемом около 240 млн. м3. На территории Украины имеется более 100 каменных карьеров, из которых 60 действующих с объемом производства 650 - 700 тыс. т. Данные ресурсы разрабатывают около 400 предприятий по производству бута и щебня и более 100 предприятий по производству блочного камня. Качество добываемых в Украине гранитов отвечает лучшим мировым стандартам. Благодаря широкому спектру свойств, такими, как прочность, твердость, износоустойчивость, разнообразие цвета, его насыщенность и др., украинские u1075 граниты ценятся на мировом рынке, что дает большой экспортный потенциал. Однако, высокие цены и не достаточно высокое качество готовой продукции существенно тормозят ее продвижение на мировой рынок. В настоящее время основная экспортная категория продукции из украинского камня это сырье (блочный камень), несмотря на тот факт, что экспорт сырья менее выгоден, чем экспорт готовой продукции. Средние

цены на импорт блоков из натурального камня в Европе в два раза ниже, чем на обработанный камень. Основной экспортер готовой продукции (100 тыс. тонн - 15,5 % от общей добычи) - Россия, блоков Польша, Италия. Конкуренция на рынке производителей камня становится все более жесткой. Кроме того, планируемое вступление Украины в ВТО может оказать существенное влияние на рынок камня в Украине, стимулируя импорт дешевой продукции из-за снижения торговых барьеров. По экспертным оценкам Украина может в 1,5 … 2 раза повысить экспорт продукции минерального комплекса. Но, весьма актуальным вопросом является повышение производительности и качества готовых изделий из камня. Для того чтобы стать конкурентоспособными и подготовиться к предстоящим изменениям рынка, украинским компаниям необходимо уделить особое внимание внедрению новых технологий и передового

оборудования, улучшить качество и стандарты продукции, уделить особое внимание производству продукции не требующей дальнейшей обработки1.

За последние несколько лет значительно вырос сектор добычи и обработки декоративного камня. Например, в строительстве к таким изделиям относятся бортовые, брусчатые, тротуарные и мозаичные камни, фасадные плиты, стеновой и рваный камень, ступеньки строительных блоков. Для изготовления указанных изделий применяются две принципиально отличные технологии резания и раскалывания камня. Технология резания позволяет получать продукцию только из крупных гранитных блоков (объёмом не менее 0,45 м3). Поверхность реза неравномерно-шероховатая с высотой неровностей рельефа до 2 мм (ГОСТ 30629-99), толщина отрезаемых заготовок u1084 может быть минимальной (порядка 10 мм). Однако, процесс резания гранита весьма трудоемкий, низкопроизводительный и энергозатратный, что вытекает из самой физической природы резания твердых и одновременно прочных и хрупких материалов. Так, производительность

резки гранита средней твердости составляет: гидроабразивная резка 0,27 м2/ч, алмазным канатом 1,0-1,3 м2/ч, алмазным диском 1,2-2,4 м2. Следует также отметить высокую стоимость оборудования и инструмента для алмазной резки.

Весьма перспективной технологией обработки камня является раскалывание. В данном случае используются уникальные свойства гранита кристаллическое строение и незначительный предел прочности на разрыв, а, следовательно, и на раскалывание не превышает 65 МПа. Поэтому, по энергозатратам камнекольные технологии выгодно отличаются от камнепильных. При приложении

сосредоточенной нагрузки к поверхности каменного блока мгновенно образуется трещина раскола по всей толщине. По поверхности раскола формируется фактура. По величине зерен, составляющих породу минералов, различают три структуры гранита: мелкозернистая с размерами зерен до 2 мм, среднезернистая - от 2 до 5 мм и крупнозернистая - свыше 5 мм. Высота рельефа поверхности раскола камня, колеблется в незначительных пределах в зависимости от крупности кристаллитов, слагающих породу [1], что полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84 (ДСТУ Б В.2.7-59-97), ГОСТ 6666-81, ГОСТ 23342-91, ГОСТ 23668-79.

Толщина раскалываемых блоков может составлять до 815 мм и определяется мощностью станков. Время раскола (около 1 с) и удельный расход энергии (удельная сила раскалывания р = 6,0-10,0 МПа [2]) практически не зависят от толщины раскалываемого гранитного блока. Производительность камнекольных станков средней мощности типа «Гидра-сплит» до 15 м2/ч [3]. Стоимость камнекольного оборудования значительно ниже, чем на соответствующее камнерезное, а высокая производительность и низкая цена позволят в кратчайшие сроки окупить его.

Следует также отметить еще одно из важнейших преимуществ технологии раскалывания - возможность получать декоративные фактуры поверхности камня не нуждающиеся в последующей обработке [4]. В современной архитектуре фактурная обработка камня играет большую роль в композиции. Поверхности, образованные в результате раскола, раскрывают структуру камня и создают четкую светотень, повышающую декоративность изделия. К тому же в отдельных видах строительных изделий (например, брусчатые камни) лицевая поверхность обязательно должна быть шероховатой [3].

Как известно, стоимость сырья определяет стоимость готовой продукции. При изготовлении продукции методом раскалывания в качестве исходного сырья используют, как правило, некондиционные блоки, не пригодные для переработки на распиловочных станках [1], а также граниты, имеющие слоистую структуру. Данные граниты не пригодны для получения кондиционных блоков и цена блоков из них в несколько раз ниже по сравнению с кондиционными блоками первой категории. Еще одним и также не дорогим источником сырья для камнекольного производства являются отходы гранита, образующиеся на камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий [3]. Во время добычи в карьере товарных блоков отходы (сколы) в среднем составляют 50-68 %; при распиловке блоков, вследствие их трещиноватости, и при дальнейшей окантовке полученных плит также образуются отходы в количестве 20-40% [2].

Обычно отходы складывали в отвалы и использовали только для производства щебня и песка. Современные же камнекольные  (Согласно данным «Украинской ассоциации экспортеров камня» и Ассоциации «УкрВзрывПром») технологии и оборудование позволяют переработать отходы гранита в высококачественную продукцию брусчатку, облицовочную

плитку и др.[2].

Таким образом, применение камнекольных технологий с использованием современных камнекольных прессов и линий позволяет значительно повысить рентабельность карьеров за счет:

1. Снижения затрат путем повышения производительности при замене пиленой продукции на колотую с сохранением всех технологических, механических и эксплуатационных свойств продукции. Стоимость брусчатки колотой составляет 15-17 $/м2, колото-

пиленой 38-50 $/м2, пиленой от 70 $/м2;

2. Использования отходов и некондиции в качестве исходного сырья для производства дорогой декоративной продукции.

Эффективность такого применения составляет до 1500 грн/м3 переработанных отходов2 Следует отдельно остановиться на вопросе камнекольного инструмента и, в частности, колочных ножей. Для изготовления продукции из гранита методом раскола, применяют специальные высокоскоростные гидравлические камнекольные прессы (рис.1), в которых основным инструментом является система колочных ножей.

 

Рис. 1. Гидравлический станок С-образного типа с блоком из десяти колочных ножей для раскалывания каменных блоков.

 

Пресс создает на рабочей части ножа силу, приводящую к образованию в необходимой плоскости концентрации напряжений и направленному расколу. Колочные ножи передают усилие от пресса к раскалываемому гранитному блоку, формируя плоскость раскола.

В зависимости от геометрии рабочей части ножа (угол при вершине и радиус притупления рабочей кромки) условия раскалывания могут существенно изменяться, влияя тем самым на качество фактуры излома, экономичность процесса (расход энергии, затрачиваемой оборудованием на раскол) и износ гидравлической системы оборудования. Безусловно, чем острее рабочая кромка ножа, тем при меньшем усилии пресса будет происходить раскол, а направленность раскола будет более прямолинейной. Оптимальная величина угла заострения ножей определена и составляет 60-900 [5]. Уменьшение угла приводит к хрупкому разрушению инструмента, а увеличение к быстрому притуплению и необходимости затачивания инструмента. Острие ножа (лезвие), взаимодействуя с поверхностью гранитного блока подвержено достаточно интенсивному контактно-абразивному циклическому изнашиванию. В начале происходит притупление лезвия ножа, затем на лезвие формируется радиус округления и происходит u1091 увеличение последнего до критического значения при котором раскалывание гранита практически не возможно. Для восстановления работоспособности ножа его следует переточить.

Переточку желательно производить как можно реже, т.к. она приводит к остановке всей камнекольные линии, что экономически не целесообразно. Поэтому время эксплуатации ножа до переточки и сохранение геометрии лезвия являются важнейшими эксплуатационными показателями. Безусловно, чем тверже гранит, тем быстрее происходит притупление ножа. Однако роль материала рабочей части ножа является превалирующей в решении вопроса износостойкости камнекольных ножей и повышения эффективности работы камнекольных прессов.

Учитывая значительный рост объемов продукции из гранита, получаемой методом раскола, весьма актуальной проблемой является повышение износостойкости колочных ножей. Данную проблему можно решить выбором или же разработкой высокоизносостойкого материала ножей; совершенствованием технологии их изготовления, новыми методами и подходами в изучении и оценке износостойкости инструмента, эксплуатирующегося при действии циклических контактных нагрузок в присутствии абразива. Это требует применения новых научных подходов и представляет значительный научный и практический интерес. Решение рассмотренных проблем позволит снизить себестоимость продукции камнеобрабатывающих предприятий, улучшить ее качество и занять достойное место на мировом рынке камня.

  

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Орлов А.М. Добыча и обработка природного камня. М.: Стройиздат, 1977. 349 с.

2 Варданян К.С. Техника и технология камнеобработки. Ереван: Айастан, 1988. … 110 с

3 Алимов О.Д., Мамасаидов М.Т., Хохлов А.Я., Сирмбард О.Ю., Исманкулов Т.Н. Обработка камня расколом. Фрунзе: Илим, 1988. …52 с.

4 Русаков К.И., Сычев Ю.И. Машины для добычи и обработки камня М.: Стройиздат, - 1966. …54 c.

5 Бакка Н.Т., Мельничук П.П. Инструмент и материалы для добычи и обработки природного камня. Учеб. пособие для студ. спец.

 

 

Добыча полезных ископаемых в Украине пока не выгодна

  13:50 | 31.03.2010

 Иностранных инвесторов привлекает рынок полезных ископаемых в Украине. Объем привлеченных средств за прошлый год увеличился вдвое. Однако эта отрасль все равно остается убыточной и не имеет государственной поддержки. Поэтому отечественный рынок месторождений полезных ископаемых не в лучшем состоянии. Сегодня эти залежи продают за меньшую цену, чем было потрачено на их разведку и открытие. То есть затраты стали больше, чем окупаемость. Участники бизнеса надеются, что с приходом новой власти частный капитал допустят к участию в проектах с высокими рисками.Андрей Нешин для UBR.UA. Виктор Металиди, генеральный директор горнопромышленной компании отмечает: "Надеюсь, что с приходом новой власти наверняка будет сокращаться продажа разведанных за государственный счет месторождений и уменьшаться доля высокорисковых проектов. При выборе месторождения нужно пользоваться только профессиональным подходом и использовать общепринятые механизмы для выбора месторождения". В прошлом году первичный объем рынка месторождений полезных ископаемых в Украине увеличился почти вдвое, а это почти 140 миллионов гривен. Специалисты связывают такой рост с интересом отечественного бизнеса и иностранных инвесторов. По официальным данным Госгеослужбы в 2008 году только на аукционнах проданно 70 участков недр на сумму 73 млн грн. В 2009 году проданно 334 участка недр, за которые поступило в государственную казну 137 млн грн. Эксперты рынка утверждают, что многие участки украинских недр, которые продают на первичном и вторичном рынке, вообще никогда не будут востребованы. Например, всем известны судебные разбирательства по месторождениям золота Закарпатья - Сауляк, Мужиево, Берегово за право их владения. За это право могут быть понесены расходы многократно превышающие размер годового дохода государства от продажи месторождений. В то же время, по месторождениям Украинского щита такого ажиотажа нет, при том, что запасы металла в тех и других сопоставимы. То же можно сказать и о месторождениях щебня, титана, нефти, газа и так далее. То есть каждое месторождение уникально, обладает множеством параметров и требует индивидуального подхода к оценке своей стоимости. Большим спросом на этом рынке пользуются полезные ископаемые относящиеся к строительным.  Виталий Зеленюк, директор частного предприятия по добыче полезных ископаемых, утверждает: "Из множества отечественных полезных ископаемых, подавляющее большинство занимают полезные ископаемые, относящиеся к категории строительных или сырья, из которого производят стройтельные материалы. Это в основном граниты, глины, известняки. Начиная с 2009 года уже повышенным спросом начинают пользоваться подземные пресные и минеральные воды".

Если недропользователь не выполняет лицензионных договоренностей, нужно аннулировать выданные разрешения, считают специалисты. Ведь сейчас некоторые предприниматели не придерживаются технологий добычи. А то и просто скупают ископаемые для перепродажи. Многие же просто варварски ведут добычу, не придерживаясь технологии, тем самым нанося вред экологии и окружающей среде.Автор: Андрей Нешин

 

   

  Отправить сообщение для   ukrgranit@mksat.net  с вопросами и замечаниями об этом веб-узле.
© 2007 Укргранит
Дата изменения: 22.07.2010